• Ons Factoring Broker Nederland B.V. website ...

     Waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt wij lossen ze graag op na uw melding!

Disclaimer Factoring Broker

Disclaimer en Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Factoring Broker Nederland hierna te noemen FBN. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming!  Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door ons met constante zorg en aandacht samengesteld, ook teksten die zijn aangedragen door ons zelfstandige team van zelfstandige ondernemers die gebruik maken van ons concept om met onze goedkeuring hiermee geld te verdienen vallen zodra ze zijn geschreven en overgedragen ook daaronder. Na overdracht worden deze direct geacht eigendom te zijn van Factoring Broker Nederland voor ons professioneel gebruik! Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd wellicht onvolledig en/of onjuist is. Op onze teksten, logo's, foto's en het concept berust eigendomsrecht van Factoring Broker Nederland, bij misbruik zullen wij direct ingrijpen en onze huisadvocaat MR. Niels VanAken van www.av-advocatuur.com inschakelen!


De informatie op de site wordt met regelmaat aangevuld en/of aangepast. Wij houden ons alle rechten voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel wij alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij nimmer aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van ons, welke geen eigendom zijn van ons, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men onze website. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele andere producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door ons zelf worden onderhouden wordt dan ook direct afgewezen. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze websites!


Factoring Broker Nederland

Social Media

contactgegevens

Factoring Broker Nederland
Schweitzerlaan 16 / 5644 DL Eindhoven
T +31 (0) 88 00 47 960
E info@factoringbroker.nl

Contactpersonen Hoofdkantoor FBN
Toine Aarts
FBN Skypenaam: FBN-NEDERLAND